شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:30 الی 17:30
44073518 و 44073818
تهران، بلوار آیت اله کاشانی، بلوار اباذر، نبش مهتاب 2، پلاک 10، درب حیاط
شماره صفحه: 2 از 2
زهرا ۸ سال قبل از ایران گفته است: من برای جوشهای پوستم رفتم پیش خانم دکتر و نتیجه خوبی گرفتم
شماره صفحه: 2 از 2